Työturvallisuus

Työturvallisuus on toiminnassamme tärkein osa-alue. Käymme säännöllisesti henkilöstökokouksissamme työturvallisuusasioita, läheltä piti -tilanteita sekä toiminnan kehittämisehdotuksia läpi. Meillä on suora yhteys laitevalmistajiin ja toimittajiimme, joiden kanssa kehitämme yhdessä nostureita turvallisen työskentelyn takaamiseksi pohjolassa vallitseviin vaativiin ilmasto-olosuhteisiin. Tavoitteenamme on nolla tapaturmaa. Olemme mukana RT Rakennusteollisuus ry:n turvallisuuskampanjoissa.

Nosturiasennus Virtasella noudatetaan seuraavaa työturvallisuusohjetta:
» toimintaohje.pdf

Ohessa ohje myös turvalliseen alamiestyöskentelyyn rakennustyömaalla:
» turvallinen alamiestyöskentely.pdf